Favicon files not found

Kobber 1 sort

Bilder kap 9 metall

Elektrolytisk kobber, linjetråd, renset kabel, skinner, trafokobber uten papir eller andre vedheftninger og nytt produksjonsskrap av elektrolytisk kobber.

Skal inneholde:

  • 99,9 % kobberinnhold

Skal ikke inneholde:

  • Fortinning/fortinnede ender
  • Aske
  • Kadmium
  • Urenheter som fett eller olje, bly eller andre forurensende elementer som jernskruer og klemmer
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Fra elproduserende og elvedlikeholdende bedrifter.

Behandling:

Presses og klippes.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenbruk og som legering.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145101-2
Nr. VK-52
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner