Favicon files not found

Kromstål

Bilder kap 9 metall

Stål med legering av kun krom og jern. Magnetisk.

Skal inneholde:

  • Rent kromstål (fra 12-18 % krom)

Skal ikke inneholde:

  • Andre metaller
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Fra mekanisk verksted, skipsindustrien, varmtvannsberedere.

Behandling:

Skjæres og klippes.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenbruk og som legering.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145239
Nr. VK-56
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner