Favicon files not found

Messinghylser - blanke/rene

Bilder kap 9 metall

Avfyrte messinghylser, som ikke er varmedestruert eller eksplodert. Hylser som er fra ikke-Natoland prissettes etter analyse, da dette materialet kan inneholde silisium.

Skal inneholde:

  • Messinghylser

Skal ikke inneholde:

  • Eksplosiver, vann eller andre forurensende metaller eller avfall
  • Andre messingkvaliteter

Innsamling:

Forsvaret, politiet og forskjellige skytebaner. Hentes inn med containere på krok- eller liftbil. Fritt for skarpe skudd/ammo. Store hylser skal sjekkes om tenn-nål er av jern.

Behandling:

Presses.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinnes.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145219
Nr. VK-58
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner