Favicon files not found

Stålspon

Bilder kap 9 metall

Stål/aluminium avfall etter dreiing, fresing, boring. Blandingsprodukt. Blir behandlet som stålspon og skal inneholde maks 15 % fuktighet vektprosent. Magnetisk.

Skal inneholde:

  • Sponavfall etter dreiing, fresing, boring.

Skal ikke inneholde:

  • Papir
  • Plastikk
  • Metall og små avkapp
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Spon fra produksjon. Hentes inn med containere på krok- eller liftbil.

Behandling:

Sendes som bulk.

Gjenvinning:

Smeltes til nye produkter, materialgjenbruk.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 144727
Nr. VK-63
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner