Favicon files not found

Syrefast 18-10-2, 316

Bilder kap 9 metall

Legeringen syrefast blir ofte kalt for 18-10- 2, eller 316. Dette kommer av at syrefast inneholder 18 % krom, 10 % nikkel og 2 % molybden. OBS!! Kan være lavere kvalitet fra bransjer som papirindustrien. Her kan det være noe mindre innhold av molybden, som gir dårligere pris. Kan være svakt magnetisk avhengig av behandling.

Skal inneholde:

  • Syrefast

Skal ikke inneholde:

  • Vedheftelser
  • Andre metaller
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Mekanisk industri, evt. riveprosjekter. Hentes inn med containere på krok- eller liftbil.

Behandling:

Skjæres og klippes. Trekk for tykt gods som må skjæres med lanse.

Gjenvinning:

Smeltes til nye produkter, materialgjenbruk.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145232
Nr. VK-64
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner