Favicon files not found

Papir, papp og kartong

Hva leter du etter?

Avisrotasjon

Dette kommer fra produksjonsspill ved trykkeriene ved produksjon av aviser. Inneholder avispapir uten trykk.

Blandet kontorpapir

Innsamling fra kontorer. Innblanding av papp og kartong kan være max 25 %.

Blandet kvernet papir

Innsamling fra kontorer.

Blandet rotasjon

Dette kommer fra produksjonsspill ved trykkeriene ved produksjon av aviser og ukeblader. Inneholder avispapir og magasinpapir uten trykk.

Blandet trykkeripapir

Restprodukt fra trykkerier. Innblanding av papp og karting kan være max 25 %.

Bølgepapp

Dette kommer fra butikker og skal inneholde minimum 95 % bølgepapp.

Bølgepapp - komprimert

Dette kommer fra butikker og skal inneholde minimum 95 % bølgepapp.

Cellulose

Restprodukt fra produksjon av cellulose, fritt for trykk og rent levert fra kunde.

De-ink usortert

Inneholder innsamlet aviser og ukeblader.

Drikkekartong

Dette kommer fra sorteringen av de-ink og skal inneholde drikkekartong.

Finere trykkeripapir I

Restprodukt fra trykkerier skal inneholde minimum 70 % trefritt papir.

Greaseproof

Rent utsortert spill fra produksjon av greaseproof.

Hvitt trefritt papir

Restprodukt fra trykkerier skal inneholde 100 % trefritt papir uten trykk.

Journalspon

Papiret kommer fra trykkerier. Den inneholder treholdig spon med lys trykk.

Lyst trefritt papir

Restprodukt fra trykkerier skal inneholde 100% trefritt papir.

Miks emballasjepapp

Dette kommer fra produksjonsspill ved produksjon av emballasje.

Papp og papir

Utsortert papp og papir med minimum 50 % papp og 50 % annet papir.

PE-omslag

Dette kommer fra omslagene til papirruller.

Rene uleste aviser

Uleste aviser fra avistrykkerier og utsalgssteder.

Rotasjon, restruller

Dette er produksjonsspill fra trykkeriene.

Ruller lyst trykk

Dette kommer fra trykkerier og skal være store ruller med lyst trykk.

Ruller mørkt trykk

Dette kommer fra trykkerier og skal være store ruller med mørkt trykk.

Ruller uten trykk

Dette kommer fra trykkerier og skal være store ruller uten trykk.

Sortert og makulert kontorpapir

Innsamling av konfidensielt papir.

Superbølge

Superbølge er helt ren bølgepapp fra produksjonsspill ved produksjon av emballasje.

Tork tørkepapir

Brukt Tork tørkepapir. 

Ukeblader

Uleste ukeblader fra trykkerier og utsalgssteder med eller uten plastikkomslag.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner