Blandet trykkeripapir

Foto: Paller med innsamlet papir til resirkulering

Restprodukt fra trykkerier. Innblanding av papp og karting kan være max 25 %.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Blandet papir

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir eller tørkepapir.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 125101
Nr. VK-70
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner