De-ink usortert

Foto: Innsamlede kataloger til resirkulering hos Norsk Gjenvinning

Inneholder innsamlet aviser og ukeblader.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Aviser
  • Ukeblader
  • Reklame
  • Samt 25 % øvrige papirkvaliteter

Skal ikke inneholde:

Annet avfall

Innsamling:

Hentes i sekker og esker fra husstandene (renovasjonskjøring).

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir til emballasjekartong.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 121105
Nr. VK-74
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner