Finere trykkeripapir I

Foto: Innsamlet papir til resirkulering

Restprodukt fra trykkerier skal inneholde minimum 70 % trefritt papir. Leveres ferdig sortert fra kunde.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

 • Kontorpapir
 • Trefritt papir
 • Maksimum 30 % treholdig papir

Skal ikke inneholde:

 • Vinduskonvolutter
 • Gjennomfarget papir
 • Bølgepapp
 • Kartong
 • Brunt papir
 • Telefonbøker
 • Aviser
 • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir eller tørkepapir.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 125103
Nr. VK-76
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner