Miks emballasjepapp

Foto: papp og papir er samlet inn for resirkulering hos Norsk Gjenvinning

Dette kommer fra produksjons-spill ved produksjon av emballasje.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Blandet kartong som også kan inneholde bølgepapp

Skal ikke inneholde:

  • Våtsterk emballasje
  • Ukeblader
  • Telefonbøker
  • Aviser
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i baller, bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 123101
Nr. VK-83
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner