Papp og papir

Foto: papp og papir er samlet inn for resirkulering hos Norsk Gjenvinning

Utsortert papp og papir med minimum 50 % papp og 50 % annet papir.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Bølgepapp
  • Kartong
  • Kontorpapir
  • Aviser
  • Ukeblader

Skal ikke inneholde:

  • Våtsterkt papir eller papp
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir ny kartong.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 122106
Nr. VK-84
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner