PE-omslag

Illustrasjonsfoto: papp som skal resirkuleres hos Norsk Gjenvinning

Dette kommer fra omslagene til papirruller.
Leveres rent fra trykkerier.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • PE-omslag

Skal ikke inneholde:

  • Aviser
  • Ukeblader
  • Kartong
  • Telefonbøker
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, stativ, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 122104
Nr. VK-85
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner