Rene uleste aviser

Bilder kap 10 papir

Uleste aviser fra avistrykkerier og utsalgssteder.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Uleste aviser

Skal ikke inneholde:

  • Gjennomfarget papir
  • Ukeblader
  • Bølgepapp
  • Kartong
  • Brunt papir
  • Telefonbøker
  • Aviser
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter presset i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir til nytt avispapir, tørkepapir eller forskjellige typer emballasje, f.eks. eggkartonger.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 121102
Nr. VK-86
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner