Ukeblader løst

Bilder kap 10 papir

Uleste ukeblader fra trykkerier og utsalgssteder med eller uten plastikkomslag. Kan inneholde noe innslag av små reklameartikler.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Uleste ukeblader, kan være pakket i plastikk

Skal ikke inneholde:

  • Aviser
  • Bølgepapp
  • Kartong
  • Brunt papir
  • Telefonbøker
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir, magasinpapir eller tørkepapir.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 121112
Nr. VK-96
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner