Favicon files not found

Blandet plast

Plastkanne

Skal inneholde:

 • Transport og produktemballasje i plast, som stroppebånd, folie, paller, kurver, spann, beholdere, flasker, kanner m.m.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Løst i containere eller beholdere. Blandet plast kan bare samles inn fra virksomheter som ikke har husholdningsliknende plast, f.eks. fra byggeplass eller produksjonsvirksomhet. Blandet plast kan ikke samles inn fra virksomheter med husholdningsliknende plast, f.eks. varehandel, dagligvare og servicenæring.

Behandling:

Varene kontrolleres visuelt og grovsorteres på mottak.

Gjenvinning:

Plasten separeres gjennom manuell og maskinell sortering. Utsorterte og gjenvinnbare artikler og materialer vil bli resirkulert som flakes eller regranulat.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn plastemballasje vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som restavfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften § 10

SAP: 172901
Nr.
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner