Energiplast

Bilder kap 11-13

Plastemballasje som ikke kan gjenvinnes. 

Skal inneholde:

  • Emballasjeplast

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Veies lokalt og skjema for energiplast fylles ut med lokasjon, vekt og signatur for videre rapportering.

Behandling:

Plast kan gå til forbrenningsanlegg til energi-utnyttelse. Prosess må dokumenteres med veiebilag og bilder.

Gjenvinning:

Energigjenvinning.

Avvik:

Nedklassifiseres til restavfall om det ikke inneholder emballasjeplast.

SAP: 171194
Nr. VK-102
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 20.03.2017
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner