Favicon files not found

EPS-emballasje

Bilder kap 11-13

Ekspandert PS (isopor).

Skal inneholde:

 • EPS-plast fra emballasjebruk, som fiskekasser eller fraktemballasje. Emballasjen foretrekkes fargesortert.

Skal ikke inneholde:

 • EPS som har andre bruksområder enn emballasje, f.eks. fra bygg og anlegg.
 • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.
 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn EPS-emballasje
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Container, flatvogn, ferdig presset hos kunde.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den komprimeres og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir granulert og gjenvunnet til XPS-granulat. XPS-granulat brukes hovedsakelig til isolasjon i bygg.

Avvik:

Dersom lasset inneholder EPS som ikke stammer fra emballasje, vil lasset bli nedklassifisert til EPS-isolasjon. Dersom lasset inneholder andre plastavfallstyper eller annet avfall vil det bli omklassifisert til restavfall.

SAP: 173101
Nr. VK-110
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 05
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner