Favicon files not found

EPS/XPS-avkapp

Bilder kap 11-13

Ekspandert PS (isopor), ikke-emballasje.

Skal inneholde:

 • EPS-isolasjon, avkapp fra isolasjonsplater.

Skal ikke inneholde:

 • EPS som har bruksområdet emballasje, f.eks. fra handel eller fiskeri.
 • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalaterfarlig.
 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn forurensningsfri EPS-isolasjon
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Container, flatvogn, ferdig presset hos kunde.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den komprimeres og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir granulert og gjenvunnet til XPS-granulat. XPS-granulat brukes hovedsakelig til isolasjon i bygg.

Avvik:

Dersom lasset inneholder andre plastavfallstyper eller annet avfall, vil det bli omklassifisert til restavfall.

SAP: 173201
Nr. VK-111
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner