Fiskeredskap i plast

Bilder kap 11-13

Kvalitetsvurdering av avfallstype må avtales med plastansvarlig i Norsk Gjenvinning Downstream før mottak. Fiskeredskap som for eksempel garn og trål. Finnes i ulike utforminger og størrelser.

Skal inneholde:

  • Plast fra produksjon
  • Plast som ikke går i Grønt Punkt-ordningen
  • Plast som ikke er emballasje
  • Plasten skal være tom og tørr

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Kobberimpregnerte nøter
  • Forurensing av jord, stein eller plantemateriale

Innsamling:

Løst i krokkasser 

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, eventuelt ved hjelp av vareprøver eller produktark. Vanligvis vil varen bli levert løst til sluttbehandling.

Gjenvinning:

Smeltes om til granulat og benyttes som råstoff til nye plastprodukter. I noen tilfeller kan tauverk også gjenbrukes.

Avvik:

Dersom leveransen inneholder andre plastavfallstyper, blir lasset klassifisert som restavfall.

SAP: 174101
Nr. VK-106
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 10.10.2017
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner