PET - Flasker klar

Bilder kap 11-13

Materialkode 01, PET flasker fra tapperi eller bryggeri.

Skal inneholde:

  • Materialkode 01, PET flasker fra tapperi eller bryggeri

Skal ikke inneholde:

  • Fargede PET-Flasker
  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

I krokkasser og container.

Behandling:

Varene kontrolleres visuelt, før den presses og leveres til gjenvinning.

Gjenvinning:

PET-flasker kvernes og vaskes før det går til nye produkter av PET, for eksempel fleece klær.

Avvik:

Dersom det inneholder fargede PET-flasker i leveransen vil leveransen bli nedklassifisert til fargede PET-flasker. Inneholder lasset andre plastavfallstyper, vil lasset bli klassifisert som restavfall.

SAP: 1772212
Nr. VK-105
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner