PP-Kork

Bilder kap 11-13

PP kork fra brusflasker eller lignende.

Skal inneholde:

  • PP kork

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

I krokkasser

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Blir deretter kvernet og lagret i PP-storsekker for så å bli sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet og vasket før det går til produksjon av nye produkter.

Avvik:

Kork skal leveres ren og tørr. Er korken forurenset av søl av diverse avfall edklassifiseres lasset til restavfall.

SAP: 172255
Nr. VK-107
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner