Favicon files not found

PP storsekk

Bilder kap 11-13

Tomme og rene storsekker av PP, med eller uten innersekk av LDPE.

Skal inneholde:

Tomme og rene storsekker av PP.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn PP Storsekk
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Container, flatvogn, ferdig presset hos kunde.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

PP separeres fra ev. LDPE innersekk. De separerte materialer kvernes, vaskes og granuleres. Regranulat av PP brukes til produksjon av nye PP storsekker, beholdere, støtfangere og annet. Regranulat av LDPE benyttes til produksjon av produkter som sekker, poser, plastfilm og bygningsprodukter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn transparent PP storsekk, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert til blandet plastemballasje, blandet plast eller restavfall.

SAP: 171152
Nr. VK-101
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner