PP storsekk

Bilder kap 11-13

Merkekode 05 PP. Tomme og rene storsekker av PP. Kan også være med innersekk av LDPE.

Skal inneholde:

Tomme og rene storsekker av PP

Skal ikke inneholde:

  • Presenninger, eller andre plasttyper og materialer
  • Ikke sjenerende lukt
  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Container, flatvogn, ferdig presset hos kunde.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Smeltes om til granulat og blir brukt til ny produksjon av PP-sekker og andre produkter som inneholder PP.

Avvik:

Har leveransen forurensede sekker eller innhold av andre plastavfallstyper, vil leveransen bli nedklassifisert til restavfall.

SAP: 171152
Nr. VK-101
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner