Presset EPS (Isopor)

Bilder kap 11-13

Ekspandert PS fra emballasje bruk. I henhold til Grønt Punkts kriterier for avfallstypen “EPS” - se www.grøntpunkt.no

Skal inneholde:

  • EPS plast fra emballasje

Skal ikke inneholde:

  • EPS som har andre bruksområder enn emballasje. Som for eksempel fra bygg og anlegg
  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Container, flatvogn, ferdig presset hos kunde.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. For så å bli levert til gjenvinner.

Gjenvinning:

Produktet granuleres for så å bli brukt til produksjon av nye EPS-produkter.

Avvik:

Dersom lasset inneholder EPS som ikke stammer fra emballasje, vil lasset bli nedklassifisert til EPS (Isopor). Dersom lasset inneholder andre plastavfallstyper vil det bli nedklassifisert til restavfall.

SAP: 173101
Nr. VK-110
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner