Favicon files not found

PVC

Bilder kap 11-13

Hardplast laget av PVC f.eks. rør, vindussprosser, kanaler m.m. Kvalitetsvurdering av avfallstype må avtales med plastansvarlig i Norsk Gjenvinning Downstream før mottak.

Skal inneholde:

 • Plastprodukter og produksjonsspill av PVC.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plast enn PVC (hardplast)
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastemballasje

Innsamling:

Flatvogn og container.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet, vasket og krystallisert. PVC-pulver blir gjenvunnet til nye PVC-produkter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn oppgitt plastkvalitet, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som blandet plast eller restavfall.

SAP: 172301
Nr. VK-109
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner