PVC

Bilder kap 11-13

Kvalitetsvurdering av avfallstype må avtales med plastansvarlig i Norsk Gjenvinning Downstream før mottak.

Materialkode 03, all plast laget av PVC for eksempel rør gulvbelegg o.l.

Skal inneholde:

  • Plast laget av PVC.

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Flatvogn og container.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir granulert og gjenvunnet til nye PVC-produkter.

Avvik:

Inneholder lasset noen andre plastavfallstyper vil det bli nedklassifisert til restavfall.

SAP: 172301
Nr. VK-109
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner