Restruller folie

Bilder kap 11-13

Materialkode 04 LDPE på rull, laminat på rull.

Skal inneholde:

LDPE folie og laminat på rull som er stablet på pall.

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
  • Laminat

Innsamling:

Container og flatvogn.

Behandling:

Varen blir solgt videre på pall eller løst i container.

Gjenvinning:

Brukes til å lage ny granulat til produksjon av folie.

Avvik:

Om lasset inneholder andre avfallstyper, eller om lasset ikke er stablet på pall vil lasset bli kategorisert som restavfall.

SAP: 171210
Nr. VK-103
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner