Favicon files not found

Restruller folie

Bilder kap 11-13

LDPE, PP-folie og laminat på rull.

Skal inneholde:

LDPE, PP-folie og laminat på rull som er stablet på pall.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plast enn oppgitt
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastemballasje

Innsamling:

Container og flatvogn.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Kvernes, vaskes og regranuleres. LDPE- og PP-granulat går tilbake til ny produkter. Laminat anvendes som innsatsfaktor i komposittproduksjon.

Avvik:

Inneholder lasset andre plastavfallstyper, vil lasset bli klassifisert som restavfall.

SAP: 171210
Nr. VK-103
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner