Solfangefolie/fiberduk

Bilder kap 11-13

Merkekode 04 PELLD - Fiberduk og solfangefolie.

Skal inneholde:

  • Fiberduk, solfangefolie og plansilofilm

Skal ikke inneholde:

  • Større forurensing av jord, stein eller plantemateriale
  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Løst i sekker, Komprimator, krokkasser eller mindre pressede baller.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Nye plastprodukter som poser, sekker og plastfilm.

Avvik:

Dersom leveransen er blandet med andre plastavfallstyper eller det er forurenset med jord og plantematerialer vil lasset bli nedklassifisert til restavfall.

SAP: 171112
Nr. VK-100
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner