TPU

Bilder kap 11-13

Kvalitetsvurdering av avfallstype må avtales med plastansvarlig i Norsk Gjenvinning Downstream før mottak. TPU har mange bruksområder som, bilindustrien (instrumentpaneler), el-verktøy, sportsutstyr, medisinsk utstyr, drivremmer, skotøy, oppblåsbare flåter og mobiltelefoner.

Skal inneholde:

  • Plast fra produksjon
  • Plast som ikke går i Grønt Punkt-ordningen
  • Plast som ikke er emballasje

Skal ikke inneholde:

Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner

Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Container, liftbil, komprimatorbil og på pall.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet og vasket før det går til produksjon av nye produkter.

Avvik:

Dersom lasset inneholder andre plastavfallstyper, vil lasset bli nedklassifisert til restavfall.

SAP: 171211
Nr. VK-103
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner