Favicon files not found

Blandet, bearbeidet trevirke

Bilder kap1-8

Varen består typisk av blandet trevirke fra rivningsaktiviteter, byggeplasser, kommunale gjenbruksstasjoner eller egen sorteringsaktivitet.

Skal inneholde:

  • Trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, huntonittplater og sponplater.

Skal ikke inneholde:

  • Impregnert trevirke (CCA-, Cu- eller kreosot)
  • Brannhemmende plater
  • Avfall som ikke er trevirke
  • Nytt impregnert treverk (Cu impregnert)
  • Vinduskarmer fra isolerglassruter
  • Flis

Innsamling:

Krok- og lift-containere.

Behandling:

Ved mottak gjennomgår varen en visuell mottakskontroll før lagring med annen tilsvarende vare. Varen blir deretter kvernet ned til størrelse avtalt med sluttkunde og evt. siktet. Spiker og lignende blir utseparert med magneter.

Gjenvinning:

Den ferdige blandede fliskvaliteten leveres til forbrenningsanlegg der det produseres fjernvarme, prosessdamp eller damp til el. produksjon.

Avvik:

Det ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er i overenskomst med avtalen. I grove tilfeller blir hele leveransen omklassifisert til avfall eller impregnert trevirke. Transport- og deponeringskostnader vil bli belastet om det er behov for det.

Henvisninger til regelverk:

Treverk er biologisk nedbrytbart og dermed omfattet av deponiforbudet (avfallsforskriften kap. 9).

SAP: 114901
Nr. VK-02
Laget av: bensti
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner