Favicon files not found

Rent trevirke

Bilder kap1-8

Varen består av 100% rent kjemisk ubehandlet tre. Varen stammer fra emballasje og lignende fra næringsvirksomhet, utsortert rent trevirke fra gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet.

Skal inneholde:

 • 100 % rent, kjemisk ubehandlet trevirke, for eksempel byggematerialer, emballasje og paller.

Skal ikke inneholde:

 • Impregnert trevirke (CCA-, Cu- eller kreosot)
 • Nytt impregnert treverk (Cu impregnert)
 • Tre med maling, lakk, beis eller annen overflatebehandling  
 • Limt tre
 • Sponplater, huntonittplater
 • Takpapp
 • Tapet
 • Papp, papir
 • Plast
 • Vinduskarmer fra isolerglassruter
 • Annet avfall

Innsamling:

Krok- og lift-containere.

Behandling:

Ved mottak gjennomgår varen en visuell mottakskontroll før lagring med annen tilsvarende vare. Varen blir deretter kvernet ned til størrelse avtalt med sluttkunde og evt. siktet. Spiker og lignende blir utseparert med magneter.

Gjenvinning:

Den ferdige rene fliskvaliteten leveres til forbrenningsanlegg hvor det produseres fjernvarme, prosessdamp eller damp til el. produksjon.

Henvisninger til regelverk:

Treverk er biologisk nedbrytbart og dermed omfattet av deponiforbudet (avfallsforskriften kap. 9).

SAP: 114101
Nr. VK-03
Laget av: bensti
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner