Favicon files not found

Volum- og vektinformasjon

Merk at dette er en veiledende oversikt og ingen fasit, da avvik vil forekomme ut fra hva de ulike avfallstypene faktisk inneholder.

Tekniske spesifikasjoner:

Asfalt (SAPnr. 160901)
1m³ = ca vekt: 1500 kg

Betong m armeringsjern (SAPnr. 161102)
1m³  = ca vekt: 2400 kg

Betong uten armeringsjern (SAPnr. 161101)
1m³  = ca vekt: 2200 kg

Bilruter (SAPnr. 134101)
1m³  = ca vekt: 400 kg

Blandet glassemballasje (SAPnr. 131201)
1m³  = ca vekt: 400 kg

Blandet kontorpapir (SAPnr. 125102)
1m³  = ca vekt: 125 kg

Blandet plast (SAPnr. 179901)
1m³  = ca vekt: 50 kg

Blandet trykkeripapir (SAPnr. 125101)
1m³  = ca vekt: 125 kg

Bølgepapp (SAPnr. 122110)
1m³  = ca vekt: 50 kg

Bølgepapp - komprimert (SAPnr. 122120)
1m³  = ca vekt: 150 kg

Gips (SAPnr. 161501)
1m³  = ca vekt: 1000 kg

Jern og metaller (flere SAPnr.)
1m³  = ca vekt: Opptil 8000 kg

Masser - grus/sand/stein (flere SAPnr.)
1m³  = ca vekt: 1900 kg

Matavfall (SAPnr.111101)
1m³  = ca vekt: 500 kg

Restavfall blandet (SAPnr. 119901)
1m³  = ca vekt: Gjennomsnitt 125 kg

Restavfall, komprimert tørt (SAPnr. 119913)
1m³  = ca vekt: 350 kg

Restavfall, komprimert, vått (SAPnr. 119914)
1m³  = ca vekt: 450 kg

Trevirke (SAPnr. 114901)
1m³  = ca vekt: Opptil 700 kg

Nr.: UK-31
Laget av: fromor
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner