Favicon files not found

Komprimatorer og emballasjepresser

Komprimatorer

En miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning krever praktisk tilrettelegging og utstyr tilpasset de ulike behov. Det må tas hensyn til både avfallsvolumer, avfallstyper og ikke minst bygningsmessige forhold. 

Norsk Gjenvinning tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie av alle typer komprimatorer og emballasjepresser. Vi har utviklet standardmaskiner som dekker de fleste behov. Der det er spesielle krav og behov kan maskinene utstyres og tilpasses i forhold til dette.

På denne måten fyller vi rollen som en totalleverandør som både tilrettelegger og ikke minst gjennomfører avfallshåndteringen fra A–Å. Vi kartlegger behovet og sammen med kunden finner vi det rette utstyret. I vårt leiekonsept får kunden en fast og forutsigbar kostnad. Vi ordner også serviceavtale slik at også driftssikkerheten er ivaretatt.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner