Arbeid i nitrogenatmosfære

OM TJENESTEN:

Vi har drevet med arbeid i nitrogenatmosfære siden 1992. Arbeid i nitrogenatmosfære blir utført der det er stor fare for temperaturøkning og antennelse.

Eksempler på produkter er katalysator, bensin, VCM og lignende. Som eneste firma i Norge utfører vi dette arbeidet i nitrogenatmosfære som ikke behøver å medføre større risiko enn annet arbeid, så lenge våre instrukser og prosedyrer blir fulgt.

Arbeid i nitrogenatmosfære krever kvalifiserte og trente personer. Vi har team som er trenet for disse oppgavene. Teamene består i utgangspunktet av 5 mann.

Ved utførelse av disse arbeidene er det stor fokus rundt helse, miljø og sikkerhet. Vi utarbeider egne HMS-planer for slike arbeider, samt risikoanalyser før arbeidsstart. Rapporter etter endt arbeid utferdiges.

Utstyr og kompetanse for dette området anvendes også i andre type tjenester. Vi har også laget spesialutstyr for disse arbeiderne.

I tillegg har vi har en internasjonal samarbeidspartner som utfører den type arbeid “worldwide”. Dette sikrer at vi alltid har god tilgang til kompetanse og utstyr.

Tekniske spesifikasjoner:

 • Våre største sugeenheter kan brukes  
 • Sykloner, pakkemaskin, sikt, vinsj og fatsuger
 • Måleapparat for gass
 • Life Support enheter (pusteluft og radiokommunikasjon)
 • Kjøleenhet
 • Spesialbeholder for lagring (30 stk. a 1,8m3)
 • Tobber
 • Påfyllingsutstyr
 • Rengjøringsutstyr
 • Operatørens sikkerhets- og arbeidsutstyr (luftslanger, kommunikasjon, pustemasker, sikkerhetssele, sikkerhetsbelte, sikkerhetsline med ekstra vinsj, taustige)
 • Spesialpumper, oppsamlingskar, lufthammer for nitrogendrift, Ex godkjent arbeidslys
 • Nitrogenaggregat

Bruksområder:

 • Tanker
 • Siloer
 • Cisterner
 • Reaktorer
 • “Risers”
 • Ethvert lagringsområde for faste eller pulveriserte produkter
 • Ethvert lagringsområde for etsende, giftig eller brannfarlig avfall

Nr.: TK-12
Laget av: halrog
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 20.01.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner