Rengjøring med tørris

Tørrisblasting er en revolusjonerende blåsemetode som benytter små kompakte tørrispellets som blåsemiddel. Pelletsen akselereres i en trykkluftstrøm og får derfor en slagkraft i tillegg til nedkjølingseffekten. Tørrisblasting erstatter høytrykkspyling og andre rengjøringsmetoder som benytter seg av blant annet: sand, glass, plast, kjemikalier og løsningsmidler. Det er kun avfallet fra rengjøringsobjektet som fremkommer da tørrisen fordamper.

Betydelige fordeler:

 • Vedlikehold uten demontering av komponenter
 • Ingen skadelige stoffer i rengjøringsprosessen
 • Vedlikeholdsstopper reduseres tidsmessig
 • Mindre mengder avfall
 • Etterlater ingen rengjøringsmidler
 • Meget skånsom og anvendes derfor på skjøre overflater som nikkel, krom og aluminium
 • Rengjør vanskelig tilgjengelige steder.

Fordelen ved å benytte tørris som blåsemiddel er at tørrispelletsene går over til luft i det øyeblikk de rammer overflaten. Den behandlede overflaten blir derfor tørr og ren uten rense- og blåsemidler. En fullstendig tørr og ikkestrømførende prosess som kan benyttes der andre metoder er uegnet. Kan rense direkte på motorer og tekniske anlegg. Tørrisblasting er velegnet til å fjerne belegg som for eksempel lim, lakk, olje, fett, sot, slipemidler og asfalt, bare for å nevne noen. Det er som regel mulig å få renset virksomhetens produksjonsutstyr ”online” uten demontering og driftsstopp.

Tekniske spesifikasjoner:

 • Blåseaggregater
 • Kompressorer
 • Tørrisbeholdere

Bruksområder:

 • Restaurering etter brann
 • Asfalt og tjære
 • Automasjonsanlegg
 • Flydeler
 • Bildeler
 • Bygninger
 • Elektriske komponenter
 • Næringsmiddelindustri
 • Limutstyr
 • Mekaniske deler
 • Generatorer
 • Olje- og gassindustri
 • Legemiddelindustri
 • Plast
 • Trykkerier
 • Tog
 • Papir- og celluloseindustri
 • All annen industri

Nr.: TK-18
Laget av: halrog
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.01.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner