Sirkulasjonsrens

I alle anlegg hvor det benyttes vann, olje eller kjølevæske som varme eller kjølemedium, kan det etter en tid oppstå avleiringer av forskjellig art. Følgen av dette er at virkningsgraden blir redusert. Etter sirkulasjonsrens vil man få tilbake den virkningsgraden anlegget skal ha for å oppnå optimal funksjon.

Rengjøringen foregår ved at kjølesystemet blir gjennomspylt. Anlegget kobles til en mobil modul, fylles med rensevæske som settes i sirkulasjon og temperaturen økes. Etter nødvendig virkningstid skylles anlegget med vann.

Det benyttes fortrinnsvis organiske midler som ikke forårsaker slitasje på anlegget eller har innvirkning på metaller, maling, gummi, plast etc. Minimal innvirkning på ytre miljø og spylevannet trenger ikke behandles som farlig avfall*. Produktene er godkjent av offshorebransjen og klassifisert som grønne.

* Avhengig av hva som renses.

Tekniske spesifikasjoner:

Vår spesialbygde mobilenhet kobles opp mot utstyret/systemet som skal rengjøres. Når vår mobile enhet er tilkoblet kundens utstyr/system i en sluttet krets, kan man starte sirkulasjon av dette.

Type scale/avleiring i utstyret/ systemet som skal renses, er avgjørende i forhold til valg av kjemi, temperatur og antall timer rengjøringen vil pågå.

Vårt utstyr har filter, strømningsvender og mulighet for oppvarming av rensevæsken.

Bruksområder:

 • Prosessanlegg
 • Varmevekslere
 • Kjølesystemer
 • Statorkjølere
 • Lagerkjølere
 • Ekstrudere
 • Røykgasskjølere
 • Ventilasjonsanlegg
 • Rørsystemer
 • Dampkjeler
 • Kjølevalser
 • Brannvannsystemer
 • Steamkjeler
 • Oljeseparatorer
 • Avfetting metalldeler

Nr.: TK-20
Laget av: halrog
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.01.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner