Tankrengjøring

Vi har drevet med rengjøring av større tanker siden begynnelsen av 80-tallet. De fleste av våre sugebiler kan brukes til dette. Hvilken type bil er avhengig av type rengjøring og type produkter. Som regel benyttes flere utstyrsenheter samtidig, som høytrykksaggregater, sugebiler og spesialutstyr.

Når det gjelder tankrengjøring er det stort spenn på arbeidsoppdrag. Ofte er det snakk om å rengjøre tanker med rester av farlig avfall, vanligvis oljeprodukter.

Vi har erfaring med rengjøring av tanker med både lette- og tunge oljeprodukter. Ofte krever en slik tømming tilgang til pusteluft og bruk av spesielle drakter og verneutstyr. Oppdrag som krever spesiell rengjøring lager vi en HMS-plan på.

Større tanker rengjøres på tre måter:

 • Manuell rengjøring med entring av tanken
 • Automatisk rengjøring med roterende høytrykksdyse
 • Automastisk rengjøring med fjernstyrt kamera 

Små tanker (f.eks private fyringsoljetanker) tømmes først, og rengjøres så før kontroll. Deretter utføres kontroll med f.eks. ultralyd før tanken tas i bruk eller saneres.

Mindre tanker saneres ved fjerning av tanken eller ved at den fylles med sand eller lignende. Hvis kunden ønsker å la tanken ligge, skal det søkes om dette hos kommunen på særskilte vilkår. Vi har erfaring med å tømme store tanker som krever spesialutstyr. Vi kan stå ansvarlig for nedstrømsløsninger av avfallet, til eget anlegg eller formidle til eksterne mottakere. Vi skriver også ut gass-sertifikater.

Regler for tilstandskontroll og sanering av private fyringsoljetanker, er angitt i "Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker",  samt ev. kommunale tilleggsbestemmelser.

Tekniske spesifikasjoner:

 • Suge- og spylebiler
 • Høytrykksaggregater
 • Steamaggregater
 • Trykktestingsutstyr
 • Kontrollutstyr (ultralyd)
 • Måleapparat for gass
 • Mottaksanlegg for farlig avfall (bl.a. slam og olje)
 • Nedstømsløsninger
 • Spesialdyser
 • Dekantering
 • Nitrogenaggregat
 • Spylekanon

Bruksområder:

 • Tankstørrelse: 3-50 000 m3
 • Private fyringsoljetanker (se eget ark)
 • Større fyringsoljetanker
 • Stål- og glassfibertanker
 • Store tanker på oljeraffinerier
 • Industri generelt

Nr.: TK-22
Laget av: halrog
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.01.2015
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner