Våre mottak

Norsk Gjenvinning m³ drifter deponier og massemottak. Alle våre mottak gjenbruker innleverte masser til nyttig formål. Eksempler på dette er terrengarrondering, bygging av nye veier, igjenfylling av gamle pukkverk til brukbart areal osv.

Vi er svært opptatt av at vi skal operere innenfor de gitte tillatelser og rammevilkår for å redusere risikoen for miljøpåvirkning.

Asak Massemottak

Tar imot inerte og lett forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3, samt betong med og uten armering.

Se kart og åpningstider ›

Borge Massemottak

Deponiet kan ta imot forurensede masser i tilstandsklasse 4 og 5, samt bunnaske ved forespørsel.

Se kart og åpningstider ›

Heggvin Alun AS

Mottak for alunskifer og andre syredannende bergarter. Har alle nødvendige tillatelser til mottak.

Se kart ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner