Viktig å vite om masser

Old wall

Det stilles strenge krav til sluttbehandling av forurensede masser, og det er viktig at dette håndteres lovlig og miljøriktig i alle ledd.

 

Under finner du informasjon man må ha kjennskap til når man håndterer forurensede masser. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

Masser (finnes også i farge)

Definisjoner

Definisjoner av de mest brukte begrepene.

Les mer ›
Masser (finnes også i farge)

Deponikategorier

I deponiforskriften defineres det tre ulike kategorier av deponier.

Les mer ›
Masser (finnes også i farge)

Tilstandsklasser for forurenset grunn

Tilstandsklassene forteller om jordmassens grad av forurensning.

Les mer ›
Masser (finnes også i farge)

Hva kan deponeres på de ulike deponiene?

Se forskjellen mellom deponi for ordinært avfall og deponi for inerte masser.

Les mer ›
Masser (finnes også i farge)

Oversikt over masser

Ulike typer masser som kan leveres til et av våre mottak.

Les mer ›
Masser (finnes også i farge)

Nyttige linker

Nyttige linker ved deponering av ulike typer avfall.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner