Riving

- R3 sine metoder gjorde det mulig å ha aktivitet i lokalene gjennom nesten hele riveprosjektet.

Vi utfører alle typer rivingsoppdrag, fra selektiv riving av mindre konstruksjoner til helriving av bygg for entreprenører, offentlig sektor, annet næringsliv og privat.

Det er R3, et eget selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, som utfører denne tjenesten. R3 er et nytt selskap fundamentert på en sammenslåing av veletablerte Norsk Gjenvinning Entreprenør og 13 Gruppen. Vi har over hundre dyktige medarbeidere fordelt på avdelinger i sentrale deler av landet.

Egen maskinpark som dekker alle behov fra små oppdrag til større prosjekter gjør at vi er fleksible og raskt kan være på plass. Vi stiller de strengeste krav til HMS i forbindelse med våre prosjekter og har spesialisert oss på miljøriktige løsninger. 

 

Les mer om R3 og riving her

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner