Servicetjenester

Vi har utviklet en rekke tjenester som skal bidra til å gi våre kunder en enklere hverdag med bedre kontroll. En vellykket avfallshåndtering betinger mer enn en god og presis utførelse av selve oppdraget. Behov knyttet til opplæring, support, rapportering og rådgivning mv. er bare noe av det som skal til for å sikre suksess.

Vi har laget egne løsninger for dette som vi kaller NG-servicetjenester. 

Industri Suging

Beredskap

Ved ulykker eller uforutsette hendelser sikrer en beredskapsavtale at vi raskt kommer til stedet.

Les mer ›
Illustrasjonsfoto: Person leser Informasjonsbrosjyrer fra NG

Informasjonsprogram for våre kunder

Behov for informasjon er avgjørende for å sikre en vellykket avfallshåndtering.

Les mer ›
Foto: NG-medarbeider Kundesupport

Kundesupport

Vi har bestemt oss for å være best på kundesupport. Det forplikter gjennom å tilrettelegge for ulike kundebehov og alltid være nær kunden. 

Les mer ›
Speaker at business workshop and presentation. Audience at the conference room.

Opplæring

Opplæring er en god investering for å sikre at målsettinger knyttet til miljø og besparelser innfris. 

Les mer ›
Grønt Ansvar

Rapportering

Rapporter og statistikk er helt nødvendig for å ha kontroll på både økonomiske og miljømessige effekter.

Les mer ›
Rådgivning

Rådgivning

Gode råd kan spare millioner av kroner.

Les mer ›
Camilla Kallestad - Mongstad Miljøpark

Total Waste Management (TWM)

Integrerte avfallskontrakter mot offshore er komplekse og krever spisskompetanse.

Les mer ›
NG, Norsk Gjenvinning

Trading

Vi ser råvarer der andre ser avfall. Gjennom behovstilpassede og langsiktige avtaler kan vi tilby en jevn og sikker avsetning for alle avfallstyper.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner