Sikkerhetsmakulering

Foto: Beholder for sikkerhetsmakulering

- Skremmende å tenke på hvor mye informasjon vi ikke har kontroll på.

Unngå at konfidensiell informasjon kommer på avveie - med fare for at person, firma eller organisasjon blir skadelidende.

Viktige dokumenter og sensitiv informasjon håndteres ofte på en ganske tilfeldig måte. Konsekvensene av dette kan være store for både omdømme, personalvern og konkurransekraft. Om det ikke er tilrettelagt med en sikker løsning vil ofte sensitiv informasjon ligge fult tilgjengelig i avfallsbøtter eller i papirinnsamlingen. Det kan være skremmende å tenke på hva som kanskje ligger i beholderen ved siden av kopimaskinen. Alt fra utkast til strategiplaner eller ulike varianter av organisasjonskart eller kunde-/klientinformasjon. 

 

Sikkerhetsmakulering er løsningen for deg som vil ha full kontroll

Vårt heleide datterselskap Norsk Makulering tilbyr løsninger med sikre innsamlingsbeholdere, sikker logistikk og til slutt destruksjon av både dokumenter og elektroniske lagringsmedier. Vi har løsninger som passer for virksomheter av alle størrelser og gjennomfører gjerne en kartlegging av sikkerhetsrisiko før vi presenterer et forslag til løsning. 

Vi hjelper alle typer kunder og finner en løsning som passer. Gå til Norsk Makulerings egne hjemmesider for mer info om sikkerhetsmakulering ›

Alle våre tjenester er basert på de krav som er definert i lovverket. Krav som retter seg mot prosesser knyttet både til innsamling og behandling. I tillegg har vi tatt hensyn til de krav og behov våre kunder har i forhold til en praktisk og enkel løsning som fungerer.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner