Favicon files not found

Sikkerhetsmakulering

Bilder til norskmakulering.no

Med sikker makulering kan millionbøter og omdømmetap unngås!

Hvis personopplysninger og annen sensitiv informasjon kommer på avveie, kan det få store konsekvenser. Personer, firmaer og organisasjoner kan bli skadelidende. Med sikker makulering kan det unngås.

EUs personvernforordning (GDPR) er tatt inn i personopplysningsloven. Med det er personvernet styrket i form av strengere krav og flere plikter. Bøtenivået for brudd på regelverket er skjerpet. Virksomheter i Norge er allerede ilagt millionbøter for slike brudd.

Et styrket personvern betyr også krav til sikker sletting. Krav om sikkerhet bør virksomhetene selv også stille til behandlingen av annen sensitiv informasjon. Det kan dreie seg om regnskapstall, kundeinformasjon, pristilbud og avtaler. Kommer slike data i hendene på uvedkommende, kan resultatet bli tap av tillit hos kunder, omdømmetap og svekket konkurransekraft.

Sensitive data finnes både i papirdokumenter og på PCer, laptoper, nettbrett, mobiltelefoner og andre digitale lagringsmedier. Det er derfor viktig at det innholdet i disse ikke ligger lett tilgjengelig for alle, enten det er digitale lagringsmedier på ulåste lagerrom eller dokumenter på kontorpulter, på møterom, i papirkurven, ved printere eller kopimaskiner.

Har dere ikke kontroll på dette, kan uvedkommende lett få tak i innholdet og misbruke det.

Sikkerhetsmakulering er løsningen for deg som vil ha full kontroll.

Vårt heleide datterselskap NG Secure (tidligere kjent som Norsk Makulering) har slike løsninger. Som landets ledende aktør innen makulering tilbyr de sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier og andre varer og produkter.

For NG Secure vil alltid sikkerheten være det viktigste. Derfor har de et kontinuerlig fokus på å opprettholde grunnsikringsnivå i hele verdikjeden. Semac AS er deres sømløse sikkerhet- og beredskapspartner, og de gjennomfører årlige tilsyn og kvalitetsikrer grunnsikringsnivået med påfølgende Sikringssertifikat™.

NG Secure er opptatt av miljøet og jobber derfor for at alt som behandles skal kunne benyttes til nye produkter. Selskapet er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelse) og revisjonen utføres av DNV GL. NG Secures visjon er at sensitiv informasjon aldri skal komme på avveie.

Finn mer informasjon om NG Secure på deres egne nettsider ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner