Sikkerhetsmakulering

Vi har mer enn ti års erfaring fra sikkerhetsmakulering for privat og offentlig virksomhet. Vi er per i dag Norges største aktør innen sikkerhetsmakulering.

Vårt konsept for sikkerhetsmakulering er lagt opp som et eget tjenestetilbud samlet i en egen verdikjede. Det er lagt vekt på at tjenesten skal utføres som en sikkerhetstjeneste. Administrasjon, salg/marked, transport/ innsamling, kundeoppfølging og makuleringsprosesser er samlet i en egen organisasjon.

Alt fast tilsatt, innleid personell og underentreprenører, er forhåndsklarert, sikkerhetsopplært, og har underskrevet taushetserklæring. Anlegg, kjøretøy og utstyr er sikret og tilpasset sikkerhetsmakulerings-tjenester. Innsamlingspersonell bærer egen uniform og er utstyrt med ID-kort.

Alle oppdrag, henvendelser og kundeoppfølging effektueres fra Norsk Makulering sitt eget kundesenter og egne kundekonsulenter.

Vi legger vekt på sikkerhet, høy servicegrad gjennom punktlighet og fleksibilitet, samt til enhver tid miljømessige korrekte løsninger.

Bytting av beholdere med papir til makulering kan utføres enten ved fastoppdrag på rute eller ved enkeltstående oppdrag.

 

GARANTI:

Vi garanterer en sikker, lukket og kontrollert behandling hvor innsamlet materiale ikke vil bli eksponert for uvedkommende og at innsamlet materiale blir destruert eller makulert i henhold til de krav kunden setter. Innsamlet materiale kan ikke gjenskapes eller gjenbrukes i sin opprinnelige form etter ferdig behandling.


AVFALLSTYPER:

 • Papir
 • Lagringsmedier
 • Plast
 • EE-avfall
 • Metall
 • Tekstil
 • Næringsmidler


DESTRUKSJONSMETODER:

 • Kverning
  - Grov kverning
  - Standard 30x30
  - Utvidet 20x20
 • Forbrenning
  - Indirekte
  - Direkte
 • Sletting
  - Degaussing
 • Demontering


SIKKERHETSNIVÅER:

 • LAV (liten neg. konsekvens)
 • MIDDELS (alvorlig neg. konsekvens)
 • HØY (gradert/særlig sensitivt)
Nr.: TK-33
Laget av: andsti
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 05
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner