Høytrykkspyling 250 -1500 bar

Vi har drevet med høytrykkspyling siden 1977. Vårt spyleutstyr er ofte kombinert med våre sugebiler. Høytrykkspyling brukes til oppdrag som oppspyling av tett kloakk, rengjøring av tanker og beholdere, industrirengjøring, rengjøring av bygninger, parkeringsarealer, fasader, rørsystemer, varmevekslere og lignende. Vi utfører også rengjøring av tanker, kolonner og beholdere uten å entre dem. Dette er spesialutstyr som opereres av mannskaper utenfor beholderne/tankene. Vi har også spesialutstyr for rengjøring av store oljetanker.

Høytrykk (HP) 250 -1500 bar

Med våre mobile høytrykkspumper er vi i stand til å fjerne uønsket belegg og avleiringer i varmevekslere, kolonner, tanker, kjeler og rørsystemer. Vi disponerer et omfattende utvalg av høytrykkspumper fra 250-1500 bar.

Tekniske spesifikasjoner:

 • Høytrykksaggregater
 • Spyleutstyr og spyledyser til ulike behov
 • Kapasitet:
  • Vannmengder fra 45 l/m til 240 l/m  
  • Vanntrykk opptil 1500 bar
 • Varmtvannsheater 1250 bar, 250 l/m og 95oC
 • Butterworther robot for innvendig rengjøring av tanker, beholdere og kolonne
 • Gulvvasker og mekanisk slamsamler (store tanker)
 • Varmtvannspyler
 • «No entry» rengjøringsteknikk for tanker
 • Diverse spyleutstyr

Bruksområder:

 • Kanaler
 • Rør
 • Produksjonsutstyr
 • Ovner
 • “Risers”
 • Reaktorer
 • Blandemaskiner
 • Tanker
 • Veikonstruksjoner  
 • Kjeler
 • Varmevekslere
 • Skipssider

Nr.: TK-13
Laget av: arieri
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner