Total Waste Management (TWM)

Bildedatabase fra ScanStock

En totalløsning fra Norsk Gjenvinning gjør det enklere

Mange kunder må velge flere leverandører for å få dekket sitt behov for avfallsløsninger. Dette innebærer at man må forholde seg til flere selskap, kontaktpersoner, fakturerings- og rapporteringsrutiner. Dette gjør det vanskelig å ha den totale oversikten, noe som vanskeliggjør forbedringsarbeid og effektivisering.

Norsk Gjenvinning tilbyr TWM-løsning (totalløsning for avfallshåndtering)

Som markedets mest komplette leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester er vi i stand til å legge opp løsninger som dekker alle behov. Dette innebærer alle tjenester fra ordinær avfallshåndtering til farlig avfall og industritjenester med sugebiler og høytrykk. Fordelene er mange ved å forholde seg til en leverandør med kundeservice og rådgivere som har oversikt over alle tjenester og løsninger. En stor fordel med å være en del av vår TWM-løsning er at man gjennom Grønt Ansvar® får komplett rapportering, statistikk og dokumentasjon.

Her er noen av elementene som inngår i våre TWM-løsninger:

  • Komplett løsning for alle typer avfall inklusive farlig avfall
  • En kontaktperson
  • Gjennomgående program for merking av utstyr, avfallsrom mv.
  • Kundeservice med oversikt over alle tjenester og løsninger
  • Samlefaktura
  • Komplett rapportering, statistikk og dokumentasjon
  • Tilgang på rådgiver for Miljørevisjon, compliance, optimalisering mv.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner