Ultrahøytrykk 1500-3000 bar

Om tjenesten:

Vi har drevet med ultrahøytrykkspyling siden 1977. Vårt spyleutstyr er ofte kombinert med våre sugebiler. Ultrahøytrykkspyling brukes til spyling og rengjøring av tanker og beholdere før overflatebehandling (alternativ til sandblåsing), industrirengjøring, rustfjerning, fjerning av betong, frilegging av faststøpt armering, brovedlikehold og lignende.

Vi utfører også rengjøring av tanker, kolonner og beholdere uten å entre dem. Dette er spesialutstyr som opereres av mannskaper utenfor beholderne/tankene. Vi har også spesialutstyr for rengjøring av store oljetanker.

Ultrahøytrykk:

(UHP) - 1500-3000 bar med ultrahøytrykk defineres som vannjet med trykk på 1500 bar og oppover, og er en mer miljøvennlig metode for rensing av overflater enn tørre metoder som sandblåsing. Maling, epoxy, fiberglass, emalje, uretan og gummibelegg fjernes lettvint med UHP-vannjet. Metoden gir mindre risiko for skader på miljøet og har i tillegg følgende fordeler: Prosessen innebærer ikke bruk av kjemikalier, gir reduserte avfallsmengder, ingen behov for deponering av ekstraavfall foruten det som fjernes, og renere overflater.

Tekniske spesifikasjoner:

 • Ultrahøytrykksaggregater
 • Spyleutstyr og spyledyser til ulike behov
 • Kapasiteter inntil: 
  • Vannmengder fra 15 l/m - 45 l/m
  • Vanntrykk opptil 3000 bar
 • Diverse spyleutstyr

Bruksområder:

 • Kanaler
 • Rør
 • Produksjonsutstyr
 • Ovner
 • “Risers”
 • Reaktorer
 • Blandemaskiner
 • Tanker
 • Veikonstruksjoner
 • Kjeler
 • Varmevekslere
 • Betongkonstruksjoner
 • Gummibelagte konstruksjoner
 • Diverse produksjonsutstyr
 • Skipssider

Nr.: TK-13
Laget av: eriari
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner