Favicon files not found

  

Det lønner seg ikke å fristes av snarveier eller lettvinte løsninger når det kommer til håndtering av farlig avfall, da konsekvensene kan bli veldig store om man ikke følger regelverket.

  

Hva er farlig avfall?

Ifølge avfallsforskriften kapittel 11 er det avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Virksomheten har ansvaret

Virksomheten som produserer avfallet har ansvaret for å vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke. For å kunne avgjøre det, må avfallsbesitter ha kjennskap til:

  • Avfallets opprinnelse
  • Hva avfallet inneholder eller består av
  • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall

Søk profesjonell hjelp

I tilfeller der det er vanskelig å avgjøre hvilke stoffer et produkt inneholder, anbefales det å søke profesjonell hjelp hos en godkjent avfallsleverandør eller et laboratorium.

Virksomheten din kan ta kontakt med en Kjemiker på vei™.​

Se også våre faktaark for farlig avfall.

Kjemiker på vei™ 

Kartlegging, analyser og rådgivning av kjemiingeniør som kommer til deg.

Les mer om Kjemiker på vei › 

Grønt Ansvar® 

Løsningen som gir deg full kontroll på bedriftens eget avfall gjennom dokumentasjon og statistikk. Lag dine egne rapporter i eget pålogget område.

Les mer om Grønt Ansvar ›

Kurs i farlig avfall

Visste du at de fleste virksomheter produserer farlig avfall? Med god opplæring sørger du for at virksomheten innfrir lovpålagte krav til korrekt avfallshåndtering.

Bli med på kurs

Farlig avfall

Har du spørsmål om farlig avfall? Gå til egne sider der vi har samlet mye informasjon om temaet.

Bli bedre kjent med hva farlig avfall er ›

Bedriftens guide for farlig avfall

Produserer bedriften din farlig avfall? Vi har laget en guide som tar for seg det viktigste du må tenke på.

Last ned vår gratis guide ›

Miljøsafe™-tank

Spilloljetanker som sikrer forsvarlig lagring i tråd med gjeldende regler.

Les mer om Miljøsafe™ ›

Miljøsafe™-skap

Sikker løsning som tilfredsstiller de strenge kravene til oppbevaring av farlig avfall.

Les mer om Miljøsafe™ ›

E-deklarering

Her finner du alt du trenger å vite om e-deklarering, enten du vil gjøre det selv eller overlate det til oss.

Les mer om e-deklarering › 

Viktig informasjon:

Håndtering av brannavfall

Avfall knyttet til brann og branntomter er en krevende avfallsgruppe. I tillegg til enkelte feilsorteringer, opplever vi i dag også utfordringer med nedstrømsløsninger for å håndtere avfallet videre. 

Les mer om håndtering av brannavfall ›

Dersom virksomheten tømmer utdaterte brannslukningsapparater på egen hånd, risikerer dere lovbrudd. Fagmiljøer kan veilede om riktig håndtering, som også hjelper bedriften med å redusere sløsing med ressurser og ivareta naturen.

Slik sikrer vi bærekraftig ombruk av brannslukkere

Les mer

Virksomheter som håndterer farlig avfall, må vite at ting gjøres på riktig måte. De aktuelle medarbeiderne må ha en viss kjennskap til metoder, dokumentasjonsplikt og regelverk. Les mer og se video med vår spesialist.

Video: I dag snakker vi om farlig avfall

Les mer

Lystgass som rusmiddel utgjør ikke bare en helsefare for ungdom. Brukte gassflasker og -patroner havner i returpapiret eller i glass- og metallemballasje og kan forårsake branner og personskade ved avfallsmottakene. Norsk Gjenvinning advarer foreldrene og oppfordrer myndighetene til krav om tydeligere faremerking.

Lystgass på avveier kan forårsake brann og personskade

Les mer

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner