Farlig avfall - alt du trenger på ett sted

Farlig avfall

Det lønner seg ikke å fristes av snarveier eller lettvinte løsninger når det kommer til håndtering av farlig avfall, da konsekvensene kan bli veldig store om man ikke følger regelverket.

Hva er farlig avfall?

Ifølge avfallsforskriften er det “Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Virksomheten har ansvaret

Virksomheten som produserer avfallet har ansvaret for å vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke. For å kunne avgjøre det, må avfallsbesitter ha kjennskap til:

  • Avfallets opprinnelse
  • Hva avfallet inneholder eller består av
  • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall

I tilfeller der det er vanskelig å avgjøre hvilke stoffer et produkt inneholder, anbefales det å søke profesjonell hjelp hos en godkjent avfallsleverandør eller et laboratorium. 

Vi har tjenestene til ditt behov

Vi kan tilby flere tjenester som vil lette din arbeidsbyrde:

Tjenesten Kjemiker på vei ™ innebærer besøk av en kjemiingeniør som kan kartlegge, ta analyser og gi råd om virksomhetens farlige avfall.

Når det kommer til oppbevaring av farlig avfall, finnes det strenge regler for hvordan dette skal lagres og håndteres. Miljøsafe™ er en sikker løsning som leveres i fire ulike størrelser, ferdig innredet basert på ulike bransjers behov.

Vi har utviklet Grønt Ansvar® for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

På vår nettside om E-deklarering finner du den informasjonen du trenger for å deklarere farlig avfall elektronisk. Vi kan bistå dersom det er behov!

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner