Favicon files not found

  

Det lønner seg ikke å fristes av snarveier eller lettvinte løsninger når det kommer til håndtering av farlig avfall, da konsekvensene kan bli veldig store om man ikke følger regelverket.

  

Hva er farlig avfall?

Ifølge avfallsforskriften kapittel 11 er det avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Virksomheten har ansvaret

Virksomheten som produserer avfallet har ansvaret for å vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke. For å kunne avgjøre det, må avfallsbesitter ha kjennskap til:

  • Avfallets opprinnelse
  • Hva avfallet inneholder eller består av
  • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall


Se også våre faktaark for farlig avfall

 

 

Kjemiker på vei™ 

I tilfeller der det er vanskelig å avgjøre hvilke stoffer et produkt inneholder, anbefales det å søke profesjonell hjelp hos en godkjent avfallsleverandør eller et laboratorium.

Vårt konsept Kjemiker på vei™ tilbyr kartlegging, analyse og rådgivning av kjemiingeniør som kommer til deg. 

Ta kontakt med en Kjemiker på vei™

 

 

Kurs i farlig avfall

Visste du at de fleste virksomheter produserer farlig avfall? Med god opplæring sørger du for at virksomheten innfrir lovpålagte krav til korrekt avfallshåndtering.

Bli med på kurs ›

Miljøsafe™

Miljøsafe™ er en sikker løsning som tilfredsstiller de strenge kravene til oppbevaring av farlig avfall.

Her kan du lese mer om Miljøsafe™ som vi tilbyr som tank eller skap ›

E-deklarering av farlig avfall

Her finner du alt du trenger å vite om e-deklarering, enten du vil gjøre det selv eller overlate det til oss.

Les mer om e-deklarering ›

Smittefarlig avfall

Her finner du informasjon om emballasje, håndtering og transport av smittefarlig avfall.

Bli bedre kjent med lover og regler og finn utstyret du trenger ›

 

 

 

 

 

Grønt Ansvar® 

Løsningen som gir deg full kontroll på bedriftens eget avfall gjennom dokumentasjon og statistikk. Lag dine egne rapporter i eget pålogget område.

Les mer om Grønt Ansvar ›

Farlig avfall

Har du spørsmål om farlig avfall? Gå til temasiden for farlig avfall der vi har samlet mye informasjon.

Bli bedre kjent med hva farlig avfall er ›

Bedriftens guide for farlig avfall

Produserer bedriften din farlig avfall? Vi har laget en guide som tar for seg det viktigste du må tenke på.

Last ned vår gratis guide ›

Viktig informasjon: Håndtering av brannavfall

Avfall knyttet til brann og branntomter er en krevende avfallsgruppe. I tillegg til enkelte feilsorteringer, opplever vi i dag også utfordringer med nedstrømsløsninger for å håndtere avfallet videre. 

Les mer om håndtering av brannavfall ›

Skal du imøtekomme alle lovkrav knyttet til farlig avfall, må du tilpasse avfallsløsningen til regelverket. Her er fem tips til hvordan du kan sette opp en løsning som både passer din bedrift og som sørger for at du innfrir nødvendige krav.

Slik tilpasser du løsningen for farlig avfall i tråd med regelverket

Les mer

Bedriften kan ha ting på lager som viser seg å utgjøre en risiko for mennesker eller miljø når det skal kastes. Det er strenge regler for forsvarlig håndtering av avfallet. Da er det klokt å benytte fagfolk som kan bistå virksomheten, både med opprydding og med trygge systemer for avfallshåndtering.

Slik får du ryddet opp i bedriftens farlige avfall

Les mer

Dersom virksomheten tømmer utdaterte brannslukningsapparater på egen hånd, risikerer dere lovbrudd. Fagmiljøer kan veilede om riktig håndtering, som også hjelper bedriften med å redusere sløsing med ressurser og ivareta naturen.

Slik sikrer vi bærekraftig ombruk av brannslukkere

Les mer

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner