Favicon files not found
edeklarering

Oppstår det farlig avfall i din virksomhet?

Vi vet at mange tenker de ikke har farlig avfall i sin virksomhet. Visste du at lysstoffrør- og sparepærer fra egne lokaler, usorterte småbatterier og rengjøringsmidler i vaskekottet også er farlig avfall? Det betyr at din virksomhet må håndtere og deklarere dette avfallet etter gjeldende regelverk for å unngå strenge sanksjoner fra myndighetene. Vi viser deg hvordan.

Hva leter du etter?

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Din virksomhet er pålagt av myndighetene til å deklarere alt farlig og radioaktivt avfall på nettsiden for avfallsdeklareringen. Nettsiden er utarbeidet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Miljødirektoratet

 

Deklareringen må utføres før avfallet kan leveres til et godkjent avfallsmottak.

Les dette før du deklarer:

 • All registrering og deklarering skal utføres digitalt på nettsiden Avfallsdeklarering.no.

 • Det er kun direktør/daglig leder, styreleder og styremedlem i din virksomhet som har tilgang til denne nettsiden og kan registrere virksomheten. Bruk personlig BankID for verifisering under registreringen.

 • Farlig avfall må deklareres før levering. Uten deklarasjon eller en godkjent fullmakt kan vi dessverre ikke ta imot virksomhetens farlig avfall. Dette gjelder alle avfallsmottak, både i og utenfor Norsk Gjenvinning.

 • Dere må enten gi en fullmakt for hver enkelt underenhet/avdeling i din virksomhet, der det oppstår farlig avfall, eller dere kan velge å deklarere selv.

 • Direktør/daglig leder og styreleder kan, ved behov, delegere tilgangen til en annen person i virksomheten. Se egen guide for hvordan du gjør dette her.

Vil du gi fullmakt til oss eller deklarere selv?

 • På nettsiden Avfallsdeklarering.no kan du gi en fullmakt til Norsk Gjenvinning slik at vi får tilgang til å fylle ut deklarasjoner for din virksomhet i henhold til gjeldende krav. Les gjerne vår guide til å avgi fullmakt ›

 • Ønsker du å deklarere selv, klikk her.

Krav til deklarering*

 • Deklarering er et krav din virksomhet må utføre i henhold til avfallsforskriften, og som gjelder alle virksomheter der det oppstår farlig avfall. Virksomheter der det oppstår farlig avfall omtales gjerne som «avfallsprodusenter».

 • Som avfallsmottak er vi pliktige til å påse at avfallet vi mottar er deklarert på forhånd i henhold til avfallsforskriften. Vi har ikke lov til å ta imot udeklarert farlig avfall. Vi kontrollerer også avfallet elektronisk i avfallsdeklarering.no etter fysisk kontroll på mottaket. Deretter rapporteres data automatisk inn til myndighetene.

 • Virksomheten kan gi fullmakt til et avfallsmottak for utfylling av deklarasjoner, men din virksomhet er fortsatt ansvarlig for innholdet jf. deklarasjonsplikten. Dette innebærer at dere må gi nok opplysninger om avfallet, slik at vi kan fylle ut deklareringen korrekt.

  Skulle dere være ukjent med innholdet kan dere alltid bestille Kjemiker på vei til dette formålet. 

 • Farlig avfall må leveres til et godkjent mottak.

Ønsker du hjelp over telefon?

Vi bistår deg gjerne med hvordan du avgir fullmakt og registrerer virksomheten. Ring oss på telefon 09700 eller fyll ut vårt kontaktskjema.

Sentrale dokumenter

 

*Avfallsregelverket er komplekst og informasjonen over er kun et forenklet utdrag. Det er flere lover og forskrifter som omhandler farlig avfall både direkte og indirekte. Du kan lære mer om det i blogginnlegget "Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?".

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner