edeklarering

Elektronisk deklarering av farlig avfall

 

Hva leter du etter?

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Fra 1. mai 2016 skal alle deklarere farlig avfall digitalt. Det betyr at man ikke lenger kan bruke papirskjemaer for deklarering av farlig avfall.

Med den nye elektroniske tjenesten for avfallsdeklarering kan du delegere ansvaret for e-deklarering til oss.

Avfallsmottak kan e-deklarere farlig avfall på vegne av avfallsprodusenter. Ved å gi fullmakt til Norsk Gjenvinning, kan vi overta det arbeidet for din bedrift, og sørge for at skjemaer blir utfylt og sendt i henhold til gjeldende regler. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner