Favicon files not found

Avfallstyper

Hva leter du etter?

Blandet avfall

Avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning

EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

Farlig avfall

Avfall som må behandles separert pga fare for forurensning eller skader på mennesker og dyr.

Gips

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Glass

Bilruter, vindusglass, klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall.

Gummi

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

Hageavfall

Hageavfall består av busker, trær, kvister, planter, gress og andre typer grøntavfall fra hager, parker o.l. Hageavfall skal kun være organisk avfall.

Isolasjon

Består av sortert steinull eller blandingsproduktet mineralull, brukt, avkapp og småbiter, hovedsakelig fra bygg- og anleggsvirksomhet. 

Keramikk og porselen

Hentes inn fra storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri etc. eller leveres direkte til gjenvinningsanlegget i Larvik

Matavfall

Hentes inn fra alle næringer som har matavfall.

Masser

Bygg- og anleggsmaterialer, gips, rene og forurensede masser.

Medisinsk avfall

Medisinavfall er kasserte legemidler/medisiner.

Metaller

Ulike typer metaller, slik som bly, aluminium, kobber, messing m.m.

Papir, papp og kartong

Papir, papp og kartong i ulike varianter.

Plast

Ulike typer plast i forskjellig materiale, utforminger og størrelser.

Radioaktivt avfall

Avfall som er klassifisert på grunn av sitt innhold av radioaktivitet. 

Trevirke

Blandet trevirke fra f.eks. byggeplasser, og 100% rent kjemisk ubehandlet tre.

Volum- og vektinformasjon

Oversikt over avfallstyper, volum og vekt.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner