Favicon files not found

Avfall med ftalater

Bilder kap1-8

Ftalater er en gruppe helse- og miljøfarlige stoffer som ofte bl.a. er tilsatt som mykgjørere i PVC-plast. Ftalater finnes i mange typer produkter, for eksempel i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av bilder. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Avfall som inneholder 0,5 prosent (tilsvarende 5000 mg/kg) eller mer av ftalatene DEHP og DBP, eller 0,25 prosent (tilsvarende 2500 mg/kg) av BBP, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder ftalater, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

SAP: 71560031 - 71560035 Vinyl med ftalater Vinylbelegg (gulvbelegg av PVC) og vinylgulvlister
(Annet) Avfall med ftalater  

Farlig avfall med fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Skal inneholde:

  • Avfall med ftalater over grense for farlig avfall.
  • Vinylbelegg med ftalater

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med ftalater er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall.

Gjenvinning:

Avfall med ftalater destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall, fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning.

Flere ftalater er underlagt godkjenningsordning iht. REACH. I praksis betyr det at avfall med ftalater ikke kan gå til materialgjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

SAP: 7156-serien
Nr. VK-15
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 06.02.2020
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner