Favicon files not found

Propan/Butan/Propylen

LPG Gas Bottles.

Propan, butan og propylen er brannfarlig gass og skal leveres inn mottak som har tillatelse til å ta imot farlig avfall selv om flasken er oppbrukt - Det er fremdeles restgass og trykk igjen i flasken.

 • NS-kode: 7261
 • EAL-kode: 160504
 • UN-nr: 1978 (propan), 1965 (butan) eller 1077 (propylen)

Skal inneholde:

 • Trykkbeholdere med propan, butan eller propylen

Skal ikke inneholde:

 • Oksygen
 • Acetylen
 • Helium

Dersom du har spesialgasser, industrigasser eller ukurrante gassflasker ta kontakt med vår farlig avfallsavdeling før levering

Innsamling:

Legges på pall med maks tre pallekarmer.
Ved innsamling av mindre volum gjøres det i ventilert fat eller labkasse.

Propan og butanflasker kommer i forskjellige størrelser. Sorteres hver for seg etter størrelse:​

 • Primusbeholdere hvor man skrur brenneren fast på toppen 
 • Beholdere med fastmontert brenner 
 • Husholdningsbeholdere med hurtigkobling 
 • Flasker med innvendig og utvendig gjenger 

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved anlegg som har tillatelse til dette

Gjenvinning:

Trykkbeholdere metallgjenvinnes, gassen destrueres gjennom energigjenvinning

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon. 

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap 11

SAP:
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 27.06.2023
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner