Favicon files not found

Rengjøringsmidler

House cleaning product. Plastic bottles with detergent and liquid soap

Det finnes mange typer produkter som er beregnet til vask og rengjøring i hus og hjem-for eksempel generelle rengjøringsmidler, oppvaskmidler for maskin og håndvask og ulike spesialvaskemidler. Spesialvaskemidlene inneholder ofte flere helse- og miljøskadelige stoffer enn generelle, tradisjonelle vaskemidler.

Felles for alle vaske- og rengjøringsmidler er at de slippes ut i avløpsvannet. Dermed kan farlige stoffer som finnes i mange vaske- og rengjøringsmidler, ende opp i miljøet eller i kloakkslammet i renseanleggene.

Enkelte produkter kan inneholde verstingstoffer som siloksaner (D4 og D5) og triklosan- stoffer som hoper seg opp og lagres i naturen.

Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler, skal du sortere som farlig avfall.

Vaske- og rengjøringsmidler med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser.

SAP: 71330011-71330015 Rengjøringsmidler væske
SAP: 71330023-71330025 Rengjøringsmidler pulver

Skal inneholde:

  • Rengjøringsmidler
  • Bilpolish/bilshampo

Skal ikke inneholde:

  • Uorganiske syrer
  • Organiske syrer og baser
  • Løsemidler

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Nøytraliseres i egnede anlegg og energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

OBS: Det er viktig at du ikke blander klor- eller salmiakkholdige midler med hverandre eller med andre rengjøringsmidler fordi det kan dannes helsefarlige gasser. Noen rengjøringsmidler kan gi etseskader eller irritere hud og innånding.

SAP: 7133-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: morfro
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner